تلاشی برای انسجام

کلمات کلیدی
بایگانی
آخرین مطالب
  • ۱
  • ۰

شروع

داشتم به این فکر می کردم که حالا که انقدر سخت هست برام نوشتن و از طرفی خیلی مشتاق نوشتن هستم چه کاری بکنم که راحت تره بشه این کار و خیلی هم بی محتوا و فقط برای این که حرفی زده باشم نباشه نوشته هام . 

خب به این نتیجه رسیدم اولا خیلی به خودم فشار نیارم اول کاری جوری که زده بشم و خب خیلی هم ایده آل گرا نباشم در نوشتن و به خودم اجازه نوشتن بدم  دوما هم خوبه که چند روز یکبار درباره یکی از موضوعاتی که  طی اون چند روز نظرمو جلب می کنه کمی بخونم و اطلاعات جمع آوری کنم و دست آخربیام نظرشخصی خودم و چیزی که از خونده ها دستگیرم شده رو بیان کنم . فکر می کنم کار خوبیه . شاید هم اصولا همین جوری ملت متن می نویسند در کل , نمی دونم !

  • نیکی